I bigården

Norrvikens trädgårdar

Båstad Honung har hand om biskötseln på Norrvikens trädgård.

Båstad, Bjäre och Torekovs Golfklubb

Vi har bi på våra vackra golfbanor där honungen även säljs i deras golfshop/receptioner.

Kattviks fruktodling

Båstad Honung har pollineringsuppdrag i Kattvik och Småryd för Kattviks fruktodling sedan 2019.

Ängelholm - Helsingborg flygplats

Båstad Honung har skötsel av flygplatsens bin och honungen finns att köpa på flygplatsen. ”Under 2020 var det bina som hade flest starter och landningar på Ängelholms flygplats”

Bertilsgården

Vi har under många år pollinerat äpple, hallon och blåbär på Bertilsgården.